Pneumatik

Även inom automationsbranschen måste vi hushålla med med våra resurser, spara energi och motverka den globala uppvärmningen. Effektivare energianvändning och bättre resurshushållning går hand i hand. 

SMC lanserar en ny kontrollenhet för upp till 4 givare och med möjlighet att mäta två olika differenstryck. Anslut analoga givare för att läsa av via kontrollenhetens tydliga, tredelade display och kommunicera med digitala signaler eller via IO-Link.

SMC Automation har ett brett utbud av cirkulationskylare för olika krav och omgivningsvillkor. Nu breddas sortimentet ytterligare genom tre nya serier ...

I samordning med våra medarrangörer och partners har utvecklingen kring coronaviruset fått oss att skjuta upp den 12: e IFK till 12 oktober - 14 oktober 2020.

SMC lanserar CP96N som du kan låsa...

Med lanseringen av spaltdetektorn ISA3-L så presenterar SMC en effektiv pneumatisk närvarogivare med stöd för IO-link.

SMC lanserar en ny typ av kompakta strypbacksventiler anpassade för applikationer där utrymmet är begränsat.

IDK:s luftutdrivande teknik förhindrar kondens att komma in i pneumatiska verktyg. Slangen finns nu även i spiralformat utförande som förhindrar att slangen veckar sig.

Vid årsskiftet 2020 tog Mikael Hedin över som VD i Öbergs i Karlstad.

För att bättre utnyttja synergier och skapa ytterligare tillväxt på den nordeuropeiska marknaden ...Annonser