Annonsera

Annonsera

 

Annonsera i Skandinaviens enda branschtidning för hydraulik och pneumatik - det kommer att bli en lönsam investering för dig.

Konstruktörer, produktionstekniker, underhållstekniker, inköpare och andra som på olika sätt har behov att veta vad som händer inom hydraulik- och pneumatikområdet läser Fluid scandinavia. Vi har vid uppprepade tillfällen hört från våra läsare att de sparar Fluid scandinavia under lång tid för att kunna läsa en artikel eller för att kunna ha som stöd vid en diskussion. Anledningen är att artiklarna är författade av branschfolk som står mitt uppe i både problemet och dess lösning.
Detta i sin tur innebär att inte bara artiklarna utan även annonserna blir långlivade eftersom de också blir exponerade många gånger. Därför är annonsering i det branschorgan Fluid scandinavia utgör, en mycket lönsam investering- speciellt om införanden sker kontinuerligt.

Du kan du också annonsera med en "banner" med länk på vårt månatliga nyhetsbrev eller på den här hemsidan. Priser och instruktioner finner du nedan.


Annonsprislista för tidskriften 2018 (Dansk prislista finns längre ned på sidan)
Nedanstående priser är baserade på att beställaren lämnar ett färdigt digitalt material, typ EPS eller xADs eller tryckoptimerad PDF. Se mer information under rubriken prepress på Ågrenshusets webbplats: www.agrenshuset.se.

Format Satsyta (mm)Pris 4-färg (SEK)
1/1 Mittuppslag400 x 27139 900:-
1/1 Falskt uppslag400 x 27137 900:-
1/1 Helsida190 x 27121 200:-
1/1 Helsida, fast plats mot rubriksida190 x 27124 200:-
1/2 Halvsida, liggande190 x 13314 800:-
1/2 Halvsida, stående92 x 27114 800:-
1/4 Kvartsida, liggande190 x 6410 700:-
1/4 Kvartsida, stående92 x 13310 700:-
1/1 Omslag, 4:e190 x 27127 900:-
1/1 Omslag, 2:a, 3:e190 x 27126 900:-

Lös bilaga:
Skicka med en A4 eller t.ex. en vikt A3.
Pris: 17 200:- + vikttillägg 75:-/gram.
Kunden håller med inlägget som skall vara levererat till vårt tryckeri senast en vecka före utgivningsdatum.
Antalet bilagor per nummer är begränsat till tre.

Rabatter vid samtidig bokning av:
2 införanden: 5%
3 införanden: 7,5%
4 införanden: 10%
Till samtliga priser tillkommer lagstadgad moms.

Pristillägg för begärd placering samt utfallande annonser: 15%


Införande i Branschregistret i tidskriften

500:- (SEK) för  7 rader.  400:- (SEK) för därpå följande 7 rader. Priset gäller för införande i fyra nummer av tidskriften ( 1 år)
Till samtliga priser tillkommer lagstadgad moms

Utgivningsplan för tidskriften 2018 - 2019

 UtkommerMaterialdag
Nr 4-20182018-12-072018-11-16
Nr 1-20192019-03-012019-02-01
Nr 2-20192019-05-312019-05-03
Nr 3-20192019-09-132019-08-23
Nr 4-20192019-12-062019-11-15


Annonsera med "Banners" eller efter medarbetare på Fluid scandinavias hemsida och nyhetsbrev

Beställes via våra annonsförsäljare

"Banners"
Bredd: 200 pixlar
Pris/ månad  (Danska priser längre ned på sidan)

Höjd: 120 pixlar: 2 500:-
Höjd: 121 - 240 pixlar: 4 700:-
Höjd: 241 - 360 pixlar: 6 900:-

Samtliga priser är exklusive moms

Banner original skall levereras till hm.ab [at] telia.com i form av en jpg-fil eller gif-fil om det är fråga om en dynamisk banner..

Följande skall anges:
- Från vilket datum  införande skall ske
- När införandet skall tas bort alternativt löpa tills uppsägning sker
- Adress till hemsida dit länk skall göras


Utgivningsplan för Nyhetsbrevet 2018 (Utkommer varannan vecka)

 Månad              

Vecka       

Månad              

 Vecka         

 Januari 01, 03 Juli ----
 Februari 05, 07 Augusti 33, 35
 Mars09,  11 September 37, 39
 April15, 17 Oktober 41, 43
 Maj 21, 23 November45, 47
 Juni 25 December 50

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.