Kalkylatorer

Välj i menyn till höger vad du vill beräkna, detta är ganska grova beräkningar som skall ses som en uppskattning.

 

ITH har kontrollerat dess beräkningskapacitet men tar ej något direkt eller indirekt ansvar för särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår vid användning av resultat som presenteras.