Nyheter

SS 155434 Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder

Publicerad 2019-08-12
av Janne Johansson
Kategori:
Företagsnyheter
Förstasidan
Hydraulik
Standarder
Svenska nyheter

 

 

Svenska institutet för standarder, SIS, och dess kommitté SIS/TK 416 Smörjmedel och hydraulvätskor, har arbetat med en revidering av den svenska hydraulvätske standarden: SS 155434 Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder.

 

Förslaget är nu ute på remiss med möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till och med 2019-09-17.

 

Det gör man genom att gå in på nedanstående länk:

Länk till att kommentera: http://kommentera.sis.se/Home/Details/7155

 

Revideringen har i första hand rört kompatibiliteten med elastomerer. Referens elastomeren har ändrats från NBR 1 till NBR 2, som har funnits ligga närmast de elastomerer som används på marknaden vad gäller akrylnitrilhalt (32-33%). Tiden för provning har kortats genom att temperaturen har höjts, den ska nu utföras vid 100 °C i 168 h istället för vid 80 °C i 1 000 h.

 

Gränsvärden för hårdhetsförändring respektive för volymförändring har ändrats. Materialet får inte bli hårdare, ingen krympning accepteras, men svällning på upp till 20 % godkänns. Kraven på draghållfasthet respektive brottgräns har tagits bort. Det räcker med svällning och hårdhet för att se kompatibiliteten.

Dessutom har krav på att ange värde för elektrisk konduktivitet samt anilinpunksekvivalent lagts till, det senare är ett mått på lösligheten. Att dessa värden anges ska göra det lättare för användaren att hitta hydraulvätskor med de egenskaper man önskar för sin applikation.

 

Mer information kan fås av:

Ghenwa Naffouje, Projektassistent

Direkt: +46 8 555 521 96, Mobil: +46 76 949 87 97

 

Svenska institutet för standarder, SIS

Box 45443

SE-104 31 Stockholm