Nyheter

Fluid Scandinavia Nr 2013-4

Publicerad 2013-12-01
av Jon Sandström
Kategori:
Förstasidan

4-2013 - Innehåll

 

Förutom ett antal tekniska artiklar, som behandlar olika frågor inom hydraulik- och pneumatikområdet, finner du under rubriken "Produktnytt" och i annonserna information om nya produkter.
Under rubriken "Person- och företagsnytt" kan du ta del av förändringar, som skett hos företag inom FLUID scandinavias fackområde. Du kan också se vad som hänt inom standardiseringsområdet sedan förra numret kom ut.

Några glimtar ur innehållet:
-OXiStop innebär nya möjligheter, menar Håkan Ahlgren och Sten-Ove Claesson, Hydac i en artikel där de
ingående redogör för varför man skall använda denna utrustning. Speciellt visar de hur OXiStop skapar möjligheter till helt annan dimensionering av hydraultankar med de mervärden detta innebär.  
- Flumes på Linköpings universitet har studerat systemprestanda hos miljöanpassade tryckmedier och jämfört dessa med konventionella mineraloljor. Läs Karl-Erik Rydbergs mycket lärorika artikel där resultaten presenteras och hur han kommer fram till slutsatsen att helsyntetiska mättade estrar är det bästa valet ur teknisk synpunkt
- I serien Företag- och företagsledare har turen denna gång kommit till Dunlop Hiflex.
- Lars-Göran har träffat Mikael Engström, VD för företagets skandinavienverksamhet och några av hans medarbetare. - Vi vill sätta en ny standard för slang och kopplingar, säger Mikael.  
- Att reglera volymströmmen genom att varvtalsstyra elmotorn via frekvensomvandlare blir allt vanligare. Lars-Göran Sander redogör i detalj för hur en sådan fungerar.
- Åke Pramstig rapporterar från ett seminarium arrangerat av Tube Control, som innehöll ett flertalmycket intressanta föredrag och studiebesök

TitelSidnummer

Intryck från en USA-resa - Jan-Ove Palmberg

 5
55 deltagare på Projekthydrauliks seminarium om energieffektivisering av fluida system - Bertil Andersson6
Festo går nu og engagerer sih med forhandler - Jørgen Christensen

7

Dunlop Hiflex vill sätta en ny standard för slang och kopplingar - Lars-Göran Sander

10

Nya möjligheter med OxiStp - Håkan Ahlgren och Sten-Ove Claesson

15

Person- och företagsnytt

21

Hur fungerar en frekvensomriktare? Vilka fördelar respektive nackdelar finns? - Del 1 - Lars -Göran Sander

28

20 års problemfri vindmølledrift med Hydratech Industries stempelakkumulatorer med Freudenberg tætninger - Jørgen Christensen

34

Ett 40-tal deltagare fick ta del av spännande systemlösningar och göra intressanta studiebesök på Tubes seminarium 2013 i Vindeln - Åke Pramstig

37
Produktnytt

41

NorrHydro presenterade NorrDigi på IFS höstmöte -Bertil Andersson43

Miljöanpassade hydraulvätskors inverkan på systemprestanda jämfört med konventionella mineraloljor - Karl-Erik Rydberg

43

Branschregistret

51

Mycket att lära på Europas ledande mässa för Renhet-Parts2Clean - Anna Carin Söderlind

56

Nytt från standardiseringen inom hydraulik- och pneumatikområdet - SIS informerar

57

Annonsörer i detta nummer

57

Hans Simons ny annonsförsäljare för Fluid scandinavia - Bertil Andersson

58

På Gång

58

Från redaktionen

58