Publicerat: 19-04-18
Najork Bosch Rexroth

Omsättningen 2018 blev 6,2 miljarder EUR. vilket är 12,4% högre än 2017. Justerat för valutaeffekter blev ökningen 13%. Orderingången blev 6,7 miljarder EUR vilket är 3,8 % högre än 2017

Publicerat: 19-04-03
Hydraulkompaniet

För att ge ännu bättre service till den svenska mobilmarknaden meddelar Parker Hannifin att man nu lanserar ett nytt koncept – Mobile Technology Centers.

Publicerat: 2019-02-19
SFMA logo

HPF (Hydraulik och Pneumatik Föreningen) och IFS (Intresseföreningen för Fluid Systemteknik) har nu gått samman och bildat den nya branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association (SFMA).

Publicerat: 19-02-06
David Woolley VD ConcentricAB 200p
Här kommer en summering av VD och koncernchef, David Woolleys kommenterar till bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och helåret 2018.

Publicerat: 19-01-30
AMAB Hydraul produktbild 250p
För att stärka sin marnadsposition och öka sin servicegrad i Stockholm öppnar företaget ett hydraulikcenter i Sollentuna.
– Det finns en efterfrågan på att kunna gå in i en butik och där få tillgång till kompetens och personlig service, och det som ett mycket viktigt komplement till den växande e-handeln och vår egen webbutik, konstaterar Peter Ternerot, VD för AMAB.

Sida 1 av 2