Skriv ut denna sida
måndag, 07 maj 2018 06:45

Concentrics lämnar rapport för perioden jan - mars 2018

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerat: 18-05-07
David Woolley VD ConcentricAB 200p

 Så här kommenterar VD och koncernchef, David Woolley delårsrapporten för första kvartalet 2018.
Koncernens omsättning för första kvartalet ökade med 15% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa.

Även på de tillväxtmarknader där Concentric verkar (i Sydamerika, Indien och Kina) sågs god tillväxt jämfört med föregående år. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men stadig tillväxt sågs också på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan
Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har möjliggjort för våra team att på ett effektivt sätt öka vår globala kapacitet och produktion. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det första kvartalet ökade till 19,9% (18,3). Bidragsmarginalen på den ökade omsättningen jämfört med föregående år uppgick till 35%.
Här finner du hela pressreleasen...


Read 772 times Senast ändrad tisdag, 15 maj 2018 06:55

Senaste från Bertil Andersson