torsdag, 09 november 2017 12:41

Delårsrapport januari - september för Concentric

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerad: 17-11-09
David Woolley VD ConcentricAB 200pTREDJE KVARTALET
Nettoomsättning: 515 MSEK (491) – upp 8 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (– 3 %).
Rörelseresultat: 96 MSEK (81) – en rörelsemarginal om 18,7 % (16,5).
Resultat efter skatt: 72 MSEK (59); resultat per aktie före utspädning om 1,79 SEK (1,45).
Kassaflöde från den löpande verksamheten: 73 MSEK (113) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.
Koncernens nettoskuld: 317 MSEK (559); skuldsättningsgrad på 41 % (81) främst hänförligt till återhämtning av tidigare omvärderingsförluster i pensionsskulder.

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

  • Nettoomsättning: 1 601 MSEK (1 531) – upp 4 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
  • Rörelseresultat: 296 MSEK (255) – en rörelsemarginal om 18,5 % (16,6).
  • Resultat efter skatt: 221 MSEK (182); resultat per aktie före utspädning om 5,48 SEK (4,46).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 228 MSEK (309) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökade med 8 % justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något högre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det tredje kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år uppnåddes inom industriprodukter, främst på slutmarknaderna för jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. Omsättningen för koncernen de nio första månaderna ökade med 4 % jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter.

Rörelsemarginal
De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 har fortsatt att ge besparingar enligt plan under de nio första månaderna 2017. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom koncernen, vilket medförde att rörelsemarginalen för det tredje kvartalet och de nio första månaderna ökade till 18,7 % (16,5) respektive 18,5 % (16,6).

Teknologi
Tidigare i år presenterade Concentric ett stort antal pumpar vid International Fluid Power Exhibition, bland annat en nylanserad urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde och tryck. Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen genom våra senaste framgångar på teknologiområdet:

Här finner du hela rapporten...

 

Read 1352 times Senast ändrad onsdag, 22 november 2017 08:07