Senaste nummer 1-2019 utkom den 1 mars

Fluid 1 2019 omslag SV

Nya produkter:
 Förutom ett antal tekniska artiklar, som behandlar olika frågor inom hydraulik-, pneumatik- och elektromekanikområdet, finner du i annonserna information om nya produkter.

Detaljerad information om innehållet:
 Detta finner du om du klickar på arkiv. Där kan du också finna innehållet i tidigare nummer

Några glimtar ur ett mycket innehållsrikt  1-2019

  • I ett samarbetsprojekt mellan Linköpings Universitet och Volvo Car och med stöd av Energimyndigheten har en ny hydraulpump utvecklats. Maskinen är konstruerad för att möta biltillverkarnas krav på hög effektivitet, låg ljudnivå och låg kostnad. Ett potentiellt användningsområde är i drivlinor med system för återvinning av rörelseenergi.
  • Avfall kan bli en viktig råvara vid framställning av högvärdiga hydrauloljor. Läs om FUCHS spännande projekt
  • Torbjörn Lundberg, VD för SMC Automation redogör för sin syn på automationens betydelse för välfärden. Tryckluft kommer fortsatt att vara en viktig del av automationen, menar han
  • I serien "I hydraulikens tjänst", har Lennart Strandberg intervjuat Per Mats Ers. Det är nog få personer som konstruerat och levererat fler hydraulikaggregat än han under sina 43 år i branschen