fredag, 21 juli 2017 07:48

Concentric rapporterar 1:a halvåret 2017 - David Woolley, koncernchef kommenterar

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerad: 17-07-21
David Woolley VD ConcentricAB 200p


Koncernens omsättning för andra kvartalet var oförändrad justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något lägre än den publicerade marknadsstatistiken. Aktivitetsnivåerna under andra kvartalet speglar en viss minskning av våra kundorder efter att varulagren fyllts på under första kvartalet. Totalt sett förblev både den europeiska och amerikanska slutmarknaden i stort sett oförändrad, under kvartalet, jämfört med föregående år. Den faktiska omsättningen för koncernen de sex första månaderna ökade med 2 % jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter.

De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 har fortsatt att ge förväntade besparingar under första halvåret 2017. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom koncernen, vilket medförde att rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första halvåret ökade till 18,5 % (17,0) respektive 18,4 % (16,7).

Under första halvåret deltog Concentric på IFPE 2017 där företaget presenterade ett stort antal pumpar, bland annat nyutvecklade produkter som en patenterad urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde och tryck, vilka fick mycket positiv respons.

Läs hela pressreleasen...

Read 915 times Senast ändrad onsdag, 09 augusti 2017 06:48