Publicerat: 18-05-18
aventics laatzen 8261 Mitar rgb 72

Riskkapitalföretaget Triton, ägare till Adventics sedan drygt fyra år, meddelar att man nu tar nästa steg för att säkerställa en framgångsrik och uthållig framtid för Aventics genom att sälja företaget till det amerikanska företaget Emerson.

Publicerat: 18-05-16
Dacke Industri har den 15 maj förvärvat samtliga aktier i Arcos Hydraulik AB. Arcos Hydrauik med en omsättning på drygt 70 MSEK och 45 anställda, konstruerar, tillverkar och marknadsför kundanpassade hydraulcylindrar och specialprodukter främst till nordiska industrikunder.

Publicerat: 18-05-15

Den 1 maj tog Specma över den verksamhet som Tools har bedrivit inom hydraulikområdet . Affären omfattar också tillhörande verkstäder

Publicerat: 18-05-07
David Woolley VD ConcentricAB 200p

 Så här kommenterar VD och koncernchef, David Woolley delårsrapporten för första kvartalet 2018.
Koncernens omsättning för första kvartalet ökade med 15% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa.

Publicerat: 18-05-02
Parker pump

Faktureringen för KV 3 som slutade den 31 mars blev rekordstor och slutade på 3 750 MUSD (3 120 MUSD KV 3 2017) alltså en ökning med 20% jämfört samma period förra budgetåret.
Nettoresultatet blev också rekorsdtort, 366,1 MUSD ( 238,8 MUSD KV 3 2017)

Sida 1 av 12