Publicerat: 18-03-09
b200 series wheel motor black bruin

Finska Black Bruin Inc. har sedan 2012 ett starkt partnerskap med HydX Hydraulic Solutions och dess systerföretag HydSupply inom Volito Automation. Det var därför naturligt att fördjupa samarbetet och överlåta den svenska agenturen för det världsledande fabrikatet för hydraulmotorer och rotatorer till HydX.

Förutom ett antal tekniska artiklar, som behandlar olika frågor och nyheter inom hydraulik- pneumatik och elektromekanikområdet, finner du i annonserna information om nya produkter.
Du kan också se vad som hänt inom standardiseringsområdet sedan förra numret kom ut. Vad gäller Person- och företagsnytt hänvisar vi till vårt Nyhetsbrev startsidan på den här hemsidan

Titel Sidnummer
Nu ser vi ljuset i tunneln - Lennart Strandberg 5
Hydraulik på distans - Nu lanserar vi ITH Web Academi - Sanna Krantz, ITH
6
Här finns det jobb, en bransch som behöver fler medarbetare - Lennart Strandberg 8
Morgondagens mobilhydraulik - David Stålgren, Daniel Öhrman, Carl Buskas, Lennart Jarl,
Bosch Rexroth
10
Jan Alvén, företagsledaren med 54 år i hydraulikens tjänst - Lennart Strandberg
11
COT Oil Refiner, ett system som minimerar förekomsten av vatten och luft i driftoljor - Lennart Strandberg  16
Industrikunder kan tjäna miljoner genom att använda rätt olja - Mats Svensson, GA Lindberg / Lennart
Strandberg
18
Hurricane BasSeal-He från Sauer Compressors - En kompressor för tuffa tag - Lennart Strandberg 22
Tribology Days 2017 - Lennart Strandberg 24
Smörjteknikdagen - Mikael Ljung / Lennart Strandberg 28
Effektivisering av hydrostatiska drivsystem minskar dieselkonsumtionen - Lennart Strandberg / Bosch
Rexroth
32
IFS Teknikdag 2017 - Lennart Strandberg 34
Stipendium för sitt arbete inom hydraulik - Sanna Krantz ITH 35
Företagens engagemang är avgörande för hydraulikbranschens framtida utveckling - Sanna Krantz ITH 36
Annonsörer i detta nummer 36
Branschregistret 37
Nytt från standardiseringen inom hydraulik och pneumatikområdet 42
På Gång 42
Från redaktionen 42

Publicerat: 18-03-05
Mikael Andersson portrtt2
Den 1:a mars tillträdde Mikael Andersson som ny VD för HydX Hydraulic Solution. Han tar över VD-posten efter Stefan Holmberg som nu går i pension.

Publicerat: 18-03-01
Aventics

Det svensktyska investmentföretaget Triton har startat en process att avyttra pneumatikföretaget Avenics som man förvärvade från Bosch Rexroth 2013

Publicerad: 18-02-26
Danfoss Premium Partner
HydX Hydraulic Solutions blir certifierade till högsta nivå i Danfoss Power Solutions Partner Excellence Program 2018. Premium-partnernivån syftar till att på olika sätt öka det värde HydX kan leverera till sina kunder.
- Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över utnämningen då vi satsat mycket resurser på att utveckla försäljningen av Danfoss-produkter i Sverige, säger HydX VD Stefan Holmberg.

Sida 1 av 10